Lösträning

Lösträna 

 

För att kunna ha sin hund lös krävs att vi kan ha kontroll över den.


Du behöver då träna för en långsiktig och hållbar beteendeförändring. Det krävs då att du tränar väl genomtänkt, konsekvent och kontinuerligt.


Alla har olika förutsättningar bla beroende på ras och tidigare erfarenheter. Var och en av deltagarna får individuella råd och guidning för att få de beteenden man vill ha med sin hund. 


Raser som har avlats för att jobba självständigt med en aktionsradie långt ifrån föraren kommer att få jobba lite mer med sin hund pga att den har det naturligt att sticka iväg och jobba själv.

Med vissa hundar av de som avlats för att driva långt och jobba självständigt i jakt, går det helt enkelt inte komma så långt att man kan ha hunden lös med kontroll över den. 


För dig med en hundras som är avlad för att jobba på ett närmare håll och inte lika självständigt, dvs att ha kontakt med sin förare, har altså större förutsättningar att kunna ha sin hund lös på promenader.


Här kan du se om det finns en tillgänglig kurs i lösträning.