Kunskap och inspiration

Kunskap och inspiration


Kunskap med grund i vetenskap och beprövad erfarenhet är en viktig faktor för att lyckas.

 

Det finns de som säger att det inte finns så mycket vetenskaplig grund för hundträning. Tro inte på det. Det finns numera väldigt mycket vetenskapliga grunder. Många många myter har uppdagats de senaste 20 åren.


På denna sida har du länkar till mer kunskap och inspiration, med vetensklig grund.
Klickbara länkar: