Om Företaget

Om Företaget

Josefin Enedahl


Min Ideologi


Jag jobbar med hundens känslor för att hamna i det känsloläget där hunden är mottaglig för inlärning. Även för att olika känslor ger olika beteenden. För att vi skall se vad hunden känner måste vi kunna läsa av hundens kroppsspråk.


Vi förmedlar via vårt kroppspråk till hunden. Med röst rörelseriktningar och rörelsehastighet påverkar vi hunden i sitt beteende. Detta är en viktig del jag använder i träning med hundar.


Jag stöttar och guidar alltid mina hundar i dagliga situationer där det behövs.  Jag stöttar mina hundar i att succesivt bygga upp sitt självförtroende och trygghet i olika situtioner. När hunden visar önskade beteenden förstärker jag det på bästa sätt i situationen. Vid oönskade beteenden använder jag sällan korrigering, utan använder mig av avledning och revidering av inlärningsplan inför liknande situation.


För att få ett gott samarbete i vardagen och en lugn trygg hund är det viktigt att hunden förstår vad vi förväntar oss av den.


Om mig och företaget


Jag som driver Hundtjänster heter Josefin Enedahl, är 45 år. För att få olika aktiviteter i vardagen att fungera krävs att man skapar en förståelse för omgivningens krav. Olika faktorer i omgivningen påverkar beteendet både på människa och hund. Jag har jobbat som leg. arbetsterapeut 2011-2019. I båda mina yrken hjälper jag människor till en meningsfull vardag. Men med hundägare även förståelsen för hundars behov, som är en viktig pusselbit i helheten.


Min motivation är att se hundägare och hundar utvecklas och få en trivsammare vardag tillsammans.


Mitt intresse för friluftsliv och upplevelse i naturen är nåt jag tycker passar bra tillsammans med hundägande och hundträning. För hunden är miljön tacksam att uptäcka dofter, få naturlig problemlösning, fysisk träning av muskler, balans och kordination. För oss människor är det ju egentligen detsamma plus att vi mår bra mentalt av att vara i naturen och se öppna vyer.


Jag hoppas och tror att jag kommer kunna ge hundägare och hundar en större möjlighet till en trevlig och fungerande vardag för att utvecklas tillsammans.


Hemsidan är levande och utvecklas över tid och kan därför ibland se lite rörig ut. Välkommen att ställa frågor, tycka till.


Mina utbildningar:


Nose Work instruktör - Marie Fogeqvist, Dala Hundservice. 


Hundbeteendevetare - Hundens Hus, Stockholm

Utbildningens innehåll

Fördjupning i hundens språk, beteende och kommunikationssätt

Hundar i grupp; kommunikationsvägar, sociala beteenden och sociogram

Hundens inre liv och känslor, de 7 core system – RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC, GRIEF och   PLAY

Fördjupning i valpen och unghundens språk, beteende och utveckling

Relation och kommunikation hund/människa

Rehabilitering; Diplomathundens språk och arbete

Reaktiva hundar; mötes- & koppelmetodik


Hundinstruktör - Hundens Hus i Göteborg

Kursen innefattar grunderna i etologi, hundens språk och beteende, hundens utvecklingsfaser, raskunskap, metodik, pedagogik och inlärningspsykologi, grunderna i klicker, valpens inomhusträning, aktivering och stress, hundens behov, hälsovård.

Lärare: Pia Myrseth


Hundturism/Hundspannsguide (1 år) - Campus Åre

Orientering på fjället och i skogen, Hundspannskörning på barmark och med släde, natur och miljökunskap, fjällsäkerhet, fjällekologi, lavinkunskap, kommunikation och guidekunskap, omvårdnad avhunden på långtur, genetik, Klövja med hund på fjället, Friluftsteknik, Företagsekonomi, skogsnäring, turismnäring,


Problemhundkonsult -  Hundens Hus i Göteborg

Teoridelen - om orsaker till hundproblem/problemhund, chockbehandling, metodik vid utredning.

Lärare: Pia Myrseth, Cilla Danielsson, Renee Sjöberg, Eva Bodfeldt


Rehabiliteringsvetenskap (22,5 poäng)- Mittuniversitetet

Leg. Arbetsterapeut - Luleå Tekniska Universitet

Motiverande samtal (MI) - Privat utförare i anställning.


Natur och sinnesupplevelser för hälsa (7,5 poäng) - Högskolan Dalarna

Naturens och sinnesupplevelsers betydelse för återhämtning och rehabilitering av olika vårdbehövande. Taktil massage.


Terapihundsutbildning - Med en hund i taget. Hundens Hus i Sundsvall

Lärare: Lena Andersson, Lena Stenvall


Arbete:

Arbete som Leg. arbetsterapeut - i 8 år.

Vårdbiträde  - 10år.

Fotograf, skolfoto, sport, studio, fotobutik - 6år.

Hundinstruktör - 4 år.

Min historia


Jag är uppväxt på landsbygden i Skövde med hund, katt, får och höns...och en gris :) 


När jag senare bodde strax utanför Göteborg, skaffade jag min Bouvier des Flandres "Bamse" och insåg snart att mina hundkunskaper inte räckte för denna hund. Jag gick då Instruktörsutbildningen på Hundens hus i Göteborg. När jag sen sökte fler utmaningar med hund hittade jag Hundspannsguideutbildning 1 år på Campus Åre.


Jag jobbade sedan med lite av varje, kundtjänst på callcenter, hemtjänst, hade några hundkurser på Studiefrämjandet, gick problemhundkonsultutbildningen på Hundens hus, som jag inte avslutade för att mamma blev sjuk. Sen vidare utbildning inom vård/rehabilitering och jag tog examen som Leg.arbetsterapeut 2011 och har arbetat heltid med det tills 1 september 2019.

Alla mina tidigare hundar har bidragit till lärorika och fantastiska erfarenheter genom åren. Men med utbildningen som instruktör och hundbeteendevetare-utbildningarna på Hundens hus har dessa tidigare erfarenheter givits en ökad förståelse för hundars beteenden, inlärning och sambanden i situationer av olika krav i omgivningen.


Hundarna då och nu

VD

Josefin Enedahl

Address: Postvägen 2a, 83432 Brunflo

Email: josefin@hundtjanster.se

Phone: 073-634 61 11

Emilia Garcia Möller

Email: emilia@hundtjanster.se

Medarbetare

Medarbetare

Elsa Vorsteh/Border collie 6 år

Medarbetare

Freja Storpudel 5 år