Om Josefin

Josefin Enedahl

Foto: Hanna Pettersson


Min Ideologi


Jag jobbar med hundens känslor för att hamna i det känsloläget där hunden är mottaglig för inlärning. Även för att olika känslor ger olika beteenden.

För att vi skall se vad hunden känner måste vi kunna läsa av hundens kroppsspråk.


Vi förmedlar via vårt kroppspråk till hunden. Med röst rörelseriktningar och rörelsehastighet påverkar vi hunden i sitt beteende. Detta är en viktig del jag använder i träning med hundar.


Min grundmetodik är att succesivt bygga upp hundens självförtroende och trygghet i olika situtioner. Jag jobbar med förstärkning och variation i belöningar av önskade beteenden.


För att få ett gott samarbete i vardagen och en lugn trygg hund är det viktigt att hunden förstår vad vi förväntar oss av den.


Mer om Josefin och hundtjänster.se


Jag som driver Hundtjänster heter Josefin Enedahl och är 48 år. Jag har jobbat som leg. arbetsterapeut 2011-2019. I båda mina yrken hjälper man människor till en meningsfull vardag. Men med hundägare även förståelsen för hundars behov, som är en viktig pusselbit i helheten.


Min motivation är att se hundägare och hundar utvecklas och få en trivsammare vardag tillsammans.


Mitt intresse för friluftsliv och upplevelse i naturen är nåt jag tycker passar bra tillsammans med hundägande och hundträning. För hunden är miljön tacksam att uptäcka dofter, få naturlig problemlösning, fysisk träning av muskler, balans och kordination. För oss människor är det ju egentligen detsamma plus att vi mår bra mentalt av att vara i naturen och se öppna vyer.


Välkommen att ställa frågor.Josefins utbildningar:


Nose Work instruktör - Marie Fogelqvist, Dala Hundservice 


Hundbeteendevetare - Hundens Hus, Stockholm

Fördjupning i hundens språk, beteende och kommunikationssätt

Hundar i grupp; kommunikationsvägar, sociala beteenden och sociogram

Hundens inre liv och känslor, de 7 core system – RAGE, FEAR, LUST, CARE, PANIC, GRIEF och   PLAY

Fördjupning i valpen och unghundens språk, beteende och utveckling

Relation och kommunikation hund/människa

Rehabilitering; Diplomathundens språk och arbete

Reaktiva hundar; mötes- & koppelmetodik


Hundinstruktör - Hundens Hus i Göteborg

Grunderna i etologi, hundens språk och beteende, hundens utvecklingsfaser, raskunskap, metodik, pedagogik och inlärningspsykologi, grunderna i klicker, valpens inomhusträning, aktivering och stress, hundens behov, hälsovård.

Lärare: Pia Myrseth


Hundturism/Hundspannsguide (1 år) - Campus Åre

Orientering på fjället och i skogen, Hundspannskörning på barmark och med släde, natur och miljökunskap, fjällsäkerhet, fjällekologi, lavinkunskap, kommunikation och guidekunskap, omvårdnad avhunden på långtur, genetik, Klövja med hund på fjället, Friluftsteknik, Företagsekonomi, skogsnäring, turismnäring,


Problemhundkonsult -  Hundens Hus, Göteborg

Teoridelen - om orsaker till hundproblem/problemhund, chockbehandling, metodik vid utredning.

Lärare: Pia Myrseth, Cilla Danielsson, Renee Sjöberg, Eva Bodfeldt


Hundpsykolog -  Hundens Hus Stockholm (pågående)

Orsaker till hundproblem/problemhund, chockbehandling, metodik vid utredning.

Lärare: Cilla Danielsson, Annika Guri, Claudia Videla, Karin Holmström, beteendeanalytiker Eva Bertilsson, veterinär Ylva Trygger, en av Sveriges främsta veterinären på beteendeproblem hos hund, hundmassör/laserterapeut Anna Skogh, konsulterna och pedagogerna Jörgen Danielsson, Peter Hellström och Päivi Paasioja.


Beteendeproblem; aggression, rädsla, jakt, vakt, separationsångest, hundmöten, reaktiva hundar
Etologi, hundens beteendebiologi, hundens språk och beteende, fördjupad raskunskap
Metodik. Analysmetoder. Fördjupad inlärning och hur du kan använda klicker vid problembeteenden
Beteendeproblem, sjukdomar, smärta, stress, trauma, ångest, efterchocksbehandling
Orsaksanalyser och hur du tar fram en individuellt anpassad åtgärdsplan till ägare och hund
Coaching, pedagogik, psykologi, intervjuteknik och motiverande samtal.


Första hjälpen på hund -  Hundens Hus, Sundsvall 

”Första hjälpen för hundar” Ormbett, stickskador, nedkylning, drunkning mm. Med HLR-hunddocka CasPeR hjärt- och lungräddning (HLR) på hund. Olika förebyggande av vanliga farliga tillstånd . Bedömning av hundens allmäntillstånd.


Rehabiliteringsvetenskap (22,5 poäng) - Mittuniversitetet


Leg. Arbetsterapeut (180 poäng) - Luleå Tekniska Universitet 

Motiverande samtal (MI) - Privat utförare i anställning.


Natur och sinnesupplevelser för hälsa (7,5 poäng) - Högskolan Dalarna

Naturens och sinnesupplevelsers betydelse för återhämtning och rehabilitering av olika vårdbehövande. Taktil massage.


Terapihundsutbildning - Med mina två hundar, en hund i taget. Hundens Hus i Sundsvall

Lärare: Lena Andersson, Lena Stenvall


Arbete:

Leg. arbetsterapeut - i 8 år.

Vårdbiträde  - 10år.

Fotograf, skolfoto, sport, studio, fotobutik - 6år.

Hundinstruktör - 7 år.

Josefins historia


Jag är uppväxt på landsbygden i Skövde med hund, katt, kanin, får, höns och en gris.


När jag senare bodde strax utanför Göteborg, skaffade jag min Bouvier des Flandres "Bamse" och insåg snart att mina hundkunskaper inte räckte för denna hund. Jag gick då Instruktörsutbildningen på Hundens hus i Göteborg. När jag sen sökte fler utmaningar med hund hittade jag Hundspannsguideutbildning 1 år på Campus Åre.


Jag jobbade sedan med lite av varje, kundtjänst på callcenter, hemtjänst, hade några hundkurser på Studiefrämjandet, gick problemhundkonsultutbildningen på Hundens hus. Sen vidare utbildning inom vård/rehabilitering och jag tog examen som Leg.arbetsterapeut 2011 och har arbetat heltid med det tills 1 september 2019.

Mina tidigare hundar och andra djur har bidragit till lärorika och fantastiska erfarenheter genom åren. Men med utbildningen som instruktör och hundbeteendevetare-utbildningarna på Hundens hus har dessa tidigare erfarenheter givits en ökad förståelse för hundars beteenden, inlärning och sambanden i situationer av olika krav i omgivningen.


Hundarna då och nu

KONTAKTUPPGIFTER

Medarbetare

Elsa Vorsteh/Border collie 8 år

Medarbetare

Freja Storpudel 6 år

VD

Josefin Enedahl

Phone: 073-634 61 11

Email: josefin@hundtjanster.se

Medarbetare

Hanna Pettersson