Terapihund

Foto: Josefin Enedahl

Foto: Karin Nilsson

Foto: Josefin Enedahl

Terapihund


Jag erbjuder träffar med Terapihund på timmar för privatpersoner.


Nedan finns lite information om vad Terapihund är och en inblick i Terapihundsutbildningen som jag gått med hundarna. Länkar med information om vetenskaplig evidens finns längst ner på sidan för den om är intresserad av att få en bild av vilken effekt det har gett på människor som har fått behandling med Vårdhund.


Träffar för Hundterapi


Pris: 450kr/timme.


Det vi kan erbjuda på våra besök är att besöka den person/de personer som vill ha hundterapi, ute eller inne, hemma hos privat person samt på särskilt boende (om besöket blir hos person som bor på ett särskilt boende, sker besöket efter godkännande av enhetschef på boendet). För att du skall få en snabb inblick i vad vi kan göra på besöken skriver jag exempel nedan. Det är personernas behov som styr vad vi skall göra.


  • Bara vara tillsammans och hunden (en hund i taget som jobbar) känner in vad personen behöver.

- Vara nära/ge närhet.

- Hämta saker, som en aktivitet där hunden och personen har roligt.

- Hunden gör trix som inger ett gott skratt.

- Låta personen klappa/klia hunden och samtidigt öva motoriken i händerna.

- Samtala med hunden, där orden inte har betydelse.

- Möta hundens varma blick och känna att man har en vän som inte dömmer.

- Gå en promenad tillsammans.

- Sitta ute tillsammans med hunden och bara vara.

- Kasta boll/sak som hunden hämtar och då träna rörlighet och muskler.


Jag som hundförare är med hela tiden och ser så att både personen/personerna mår gott, och att hunden trivs med det den gör. Hunden jobbar alltid på egen vilja, och gör det som den trivs med. Jag finns med som säkerhet för både hunden och människan. Jag arbetar med samma sekretess som man använder enligt lagstadgad rutin i den ordinarie vården.


Jag är utbildad Leg. arbetsterapeut och har jobbat som arbetsterapeut sedan 2011 i Hemtjänstorganisation samt på Äldreboende. Innan jag utbildade mig till arbetsterapeut har jag jobbat i Hemtjänst från och till sedan 1991.


Jag berättar gärna mer och svarar på frågor om Terapihundstimmar.


Liten inblick i vår utveckling till Terapihundsekipage


I terapihundsutbildningen (Hundens hus Sundsvall) följde vi vuxna personer i sin utveckling i att tex minska agression, minska nedstämdhet och öka delaktighet och/eller självständighet i dagliga livet. 


Vår praktik har till stor del handlat om att utveckla hundens känsla av trygghet i olika samanhang och miljöer. Med det menas inte att jag utsätter hunden för någon slags prövning i fasthållande eller att få hundarna att agera på kommandon som innebär att hunden skall utföra en specifik uppgifft. Hunden skall succesivt öka sin trygghet med den omgivning som är på den här typen av arbetsplatser.

Jag har tränat mig själv på att läsa av hundarna i arbete. Jag ser när hon känner glädje i sitt jobb och när hon känner sig bekväm med att ta bra egna initiativ. Hundarna vet att jag kan bryta en situation om det uppstår något obehagligt eller mindre passande situation. Det är viktigt att jag som förare har tillit till hundarna och att de känner att jag ser till deras trygghet för att de skall kunna utvecklas i sin roll. Detta ger även en trygghet i situationen med mottagarna av behandlingen med Terapihund.


Jag har fått mycket positiv respons på våra möten på de olika boendena. Både personal och personer som har mottagit oss i grupp eller enskilt har gett oss så mycket positiv feedback.


Terapihundsutbildningen samt den kompetens jag har i min yrkesverkasamma tid i olika vårdverksamheter och som Leg. arbetsterapeut gör att vi är ett Terapihundsteam med bred kunskap. Terapihundsutbildningen är för att lägga en grund sen hur ett terapinsteam jobbar kan variera väldigt mycket.


Freja är 6 år och är Storpudel. Hon älskar alla människor från tårna och ända ut till öronlapparna. Hon vill gärna vara nära människor för en lång kelstund.


Elsa är 8 år och Blandning av Border collie och Vorsteh. Hon älskar människor med såklart. Elsa bjuder mer än gärna på en liten show för att visa alla trix hon kan.


Utbildningen, Hundens hus finns på flera orter i Sverige och är ett företag med grund i vetenskaplig evidens och har bara välutbildad personal. Under utbildningen utvecklar vi ett samarbete där jag kan se hundarnas signaler/kroppsspråk i de olika situationer som vi stöter på ute i verksamhet och kan uppfatta hur de känner i stunden. Jag lär dom olika trix, apportering och säkerhetsbeteende, som att snabbt avlägsna sig från en situation om det behövs. I utbildningen utvecklar jag en förståelse i hur vi kan jobba och utvecklar kunskap att kunna vidareutbilda oss fortgående i vårt arbete. Uppföljningsträff ingår i utbildningen efter ett år för att följa upp hur det går.


Föraren, Jag är genom mina tidigare erfarenheter i hemtjänst, äldreboende och på servicehus sedan 1991, samt som Leg. arbetsterapeut sedan 2011, van att samarbeta med alla förekommande yrkesgrupper inom vården. Kommunikation och förståelse för besöken är en förutsättning för att behandlingarna skall kunna följas upp tillsammans med övrig vårdpersonal om personen bor på äldreboende.

Jag är mån om ett hållbart arbete med kvalitet och trivsel för hundarna, lika mycket som för människorna.


Som Terapihundsekipage, träffar jag och hundarna människor som har behov av att finna lugn, minska oro och ångest eller bryta nedstämdhet. Vi träffas på ett lugnt och trivsamt sätt och hundarna samspelar med människorna på ett inkännande och kravlöst sätt. Jag är med hela tiden och kan bryta när som helst om hundarna eller personerna inte trivs i en situation.


När vi jobbar med hundarna l någon form som Terapihundsekipage hoppas jag på att jag kan jobba i offentlig sektor som kan remiteras. Till exempel om det är någon, av olika anledningar som fått ett träningsprogram av Sjukgymnast/Fysioterapeut som personen inte kan utföra på det vanliga sättet, dvs själv eller tillsamans med personal. Anledningarna kan vara att personen känner sig omotiverad pga nedstämdhet/uppgivenhet, eller om hen inte kan förstå nyttan med övningarna (kanske pga kognitiv svikt eller bristande förmåga till insikt).


Om det är någon som har symtom som medför problem med att inte kunna medhjälpa vid den dagliga omvårdnaden, eller andra dagliga aktiviteter kan Terapihundsekipage medverka i olika situationer med att vara i samma rum eller placera sig på ett sätt som ger personen trygghet och motivation. Detta gäller bara om personen ifråga tidigare visat ha glädje av hundens närhet. Det kan då ge personen en annan känsla, kanske nåt trevligt att tänka på i en situation som annars kan upplevas besvärlig.


Den här beskrivningen av hur vi kommer att jobba när vi är färdigutbildade samt jobbar med under vår praktik gäller för oss. Det kan skilja från andra Terapihundsekipage i Sverige beroende på annorlunda inriktningar/metodik/tillvägagångsätt. En hundförares arbetslivserfarenheter samt vilken Terapihundsutbildning man har gått påverkar även hur man jobbar som Terapihundsekipage.


Exempel på sätt som vi kan jobba med de som tar emot våra interventioner


Finmotorik– Personen kan få erbjudande av hunden att ge godis eller vatten på ett sätt som främjar finmotoriken i händerna. Personen kan få ladda hundens aktiveringsleksak med godis för att se hur hunden arbetar med att få fram godisarna.


Fysisk aktivitet– här kan erbjudas promenad ute med hunden, vi kan erbjuda viss typ av aktivitet som främjar de olika personernas träningsområden. Vid planering av dessa aktiviteter krävs samverkan med Sjukgymnast/Fysioterapeut, Arbetsterapeut och Sjuksköterska för att det skall ge den effekt som önskas.


Träning efter skada– i samarbete med Fysioterapeut/Sjukgymnast planeras övningar för att främja rörlighet och funtion.


Kognition/minnes träning– Här finns en massa olika övningar som främjar de kognitiva förmågorna. För att kort förklara vad som inbegriper kongnition; tankeprocesser, utförandeprocesser, förmåga att koppla ihop sociala interaktioner med den aktualla omgivningen (jag får utveckla det där vid tillfälle).


Social interaktion– Hunden kan locka personer som i de vanliga situationerna inte finner motivation för engangemang att vara delaktig i sin omgivning.


Personer som inte har motivation att delta i sociala interaktioner pga nedstämdhet eller oro kan med hundens hjälp få något trevligt ämne att prata om samt att hunden har mycket lättare för att skapa kontakt än vi människor har.

Genom att umgås med hunden ges tillfälle till socialt samspel, glädje, entusiasm, att känna sig behövd, och inte minst motivationen att engagera sig i något.

Social tjänstehund

 

Tjänstehund som arbetar med uppdrag enligt beslut från socialtjänst eller hälsovård åt person med funktions- nedsättning eller sjukdom. Till begreppet social tjänstehund hör terapihund och besökshund. Assistanshund är en annan typ av social tjänstehund som arbetar åt en enskild person, vårdhund och terapihund arbetar åt flera personer (sis.se).


Vetenskaplig evidens för hund i vården

 (Länkar)