Tikens löp

Tikens löp


De flesta tikar löper två gånger om året, men inte alla. Det kan variera beroende på individ och storlek; den ena tiken kanske bara löper en enda gång per år medan den andra löper 2ggr.


Tikens löp delas in i fyra perioder: förlöpet, höglöpet, efterlöpet och viloperioden.

Det händer att man kan se att andra hundars intresse för tiken ökar redan några veckor innan hon rent faktiskt påbörjar löpet. Även andra tikar kan visa ett öka intresse. För enkelhetens skull brukar man räkna med att löpet startar i och med den första blödningsdagen. Man säger då att tiken är i förlöp (proöstrus). Det är inte alltid lätt att fånga exakt första löpdagen. En del tikar droppar nästan ingenting alls och håller sig mycket rena.


Ett sätt att inte missa löpstarten kan vara att lägga ett vitt lakan på tikens liggplats. Då syns för det mesta blodfläckarna redan från första dagen. Ofta är tikar som börjat löpa (eller ska börja) mer noga än tidigare med att kissa ofta på promenaden och gärna på många olika ställen. När löpet börjar svullnar tikens vulva och en del tikar kan ha en ganska frän löplukt som ibland också vi människor kan uppfatta. Förlöpet varar mellan en och drygt två veckor.


Höglöpet (östrus), sen kan sträcka sig alltifrån fyra fem dagar till runt tolv dagar. Nu tunnas vanligen blödningen ut och blir ljusröd.  Efterlöpet (metöstrus) skedrektighet varar i två månader och kan ge beteende som om de har valpar.


viloperiod (Anöstrus), varar ca. 3 månader.